IV Ogólnopolska Konferencja Mediterranistyczna
19-20 listopada 2015 roku
Uniwersytet Wrocławski

Plakat

Ogólnopolska Konferencja Mediterranistyczna

Wiodącą ideą twórców Konferencji Mediterranistycznej jest próba zrozumienia, systematyzacji i podkreślenia dziejowej wagi tak kluczowego dla naszego świata miejsca jakim jest obszar Morza Śródziemnego. Stanowił on wspólny mianownik dla cywilizacji zachodniej oraz wschodniej, łącząc je i nadając im wspólną tożsamość w ramach tzw. kultury śródziemnomorskiej. Wychodząc z różnych perspektyw badawczych i metodologicznych wielu dziedzin nauki, organizatorzy pragną, aby wspólna dyskusja pozwoliła na ustalenie pierwotnych i kluczowych zjawisk konstytuujących obszar kulturowy Morza Śródziemnego. Konferencja ma stanowić także platformę wymiany wiedzy, umiejętności, metod badawczych i doświadczeń, gdzie historycy, filolodzy, archeolodzy, antropolodzy, geografowie, historycy sztuki czy badacze nauk ścisłych będą mogli wnieść swój wkład w interdyscyplinarne badania nad fenomenem, jakim jest status Morza Śródziemnego w starożytności.

Nie ograniczając się tylko do fizycznego obszaru Śródziemnomorza, pragniemy dążyć do poznania recepcji kultury, zwyczajów, schematów myślowych i idei świata mediterranistycznego. Pomimo historyczno-filologicznej proweniencji problemu badania obszaru Śródziemnomorza, projekt nasz z założenia ma być miejscem skupiającym jak najszersze grono młodych badaczy wielu dziedzin wiedzy.

Jedną z naszych nieukrywanych ambicji jest przystąpienie do Mediterranean Studies Association.

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na współpracę ze studentami i kołami z innych ośrodków naukowych z całej Polski. Jedną z form takiej kooperacji mogą zostać warsztaty archeologiczne, antropologiczne czy epigraficzne odbywające się podczas konferencji, z uwzględnieniem specyfiki śródziemnomorskiej, na których poznamy elementy warsztatu naukowego pokrewnych dziedzin.

Dowiedz się więcej o Konferencji →

Partnerzy:

Radio Luz Dla Studenta Hist Mag Historykon Lisek Kwiotek WTW SCZ WTMH