IV Ogólnopolska Konferencja Mediterranistyczna
19-20 listopada 2015 roku
Uniwersytet Wrocławski

Organizatorzy

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności

Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności

Koło zostało reaktywowane w roku akademickim 2011/2012. W pierwszym roku działalności opiekunem Koła był dr Adam Pałuchowski, a dziś członkowie Koła rozwijają swoje pasje pod opieką dr Igora Wypijewskiego. Zakres zainteresowań osób skupionych w ramach naszej organizacji jest szeroki i obejmuje niemalże wszystkie starożytne cywilizacje (od egipskiej czy sumeryjskiej poprzez grecko-rzymską do barbarzyńców), włączając w to filozofię grecką, początki chrześcijaństwa, kulty i religię antyczną, kulturę i życie społeczne oraz wojskowość. Interesuje nas także recepcja antyku w sztuce i literaturze. Członkami SKNHS są także studenci archeologii i filologii klasycznej.

SKNHS przez cały rok realizuje wiele zadań i projektów, jak np.:

• Warsztaty Epigraficzne, Archeologiczne i Nowołacińskie (wraz z SKN „Oikumene”)

• Objazd Muzealny – Człowiek w ujęciu archeologiczno-antropologicznym

• Dyskusyjne Kluby Filmowe

• Panele Dyskusyjne

• Spotkania z referatami (w trakcie których nowi członkowie mogą się „sprawdzić”)

• Wykłady pracowników naukowych

Organizujemy także liczne konferencje: lokalne, regionalne (wraz z SKN Mediewistów i studencką sekcją Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii) i ogólnopolskie (2012 - I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Mediterranistyczna, współorganizowana z SKN Historyków Starożytności i SKN Mediewistów). Poprzez współorganizowanie VIII Studenckiej Konferencji Starożytniczej w Łodzi, SKNHS dołączył do ogólnopolskiego projektu corocznych konferencji starożytniczych organizowanych wspólnie przez większość Kół naukowych zajmujących się starożytnością, archeologią i filologią klasyczną.